Näringslivsfrukost 26 februari

Om du inte hunnit anmäla dig hittar du länken för att ansluta till Teamsmötet här: https://www.alvsbyn.se/naringsliv/naringslivskontoret/foretagartraffar/