Jag är orolig

Vi ser i kommunerna runt om oss i Norrbotten att smittspridningen ökar. Också i Älvsbyns kommun ökar det, även om det är ett lågt antal så visar det att vi har smittan i kommunen.

Vi kan inte vara nog försiktiga med att skydda våra familjemedlemmar, äldre, vänner, grannar och framför allt de som är i riskgrupperna. Nu är äldreboendena öppna för besök, men tro inte att vi nu obehindrat kan besöka våra anhöriga så var restriktiv med era besök och följ de riktlinjer som kommunen har utfärdat inför besök.

Sedan är det svåra nu, att hålla ut och följa folkhälsomyndighetens råd.

Vi måste skärpa oss och jag uppmanar er att håll avstånd, tvätta händer och naturligtvis stanna hemma vid minsta symptom.

Tomas Egmark (S)
Kommunalråd

Läs mer på:

Information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19