Förlängd digital bostadsenkät

Sista dag att posta enkätsvaren var den 23 maj men du kan fortsatt svara på webbenkäten fram till och med 30 maj.

Läs mer om enkäten på:

Stor enkät om framtidens boende