Fiske och båtliv – så undviker du att sprida invasiva arter

Invasiva främmande arter sprids av människor, oftast helt omedvetet när vi ägnar oss åt olika fritidssysselsättningar. Hela 80 procent av Sveriges vuxna befolkning har ett fritidsintresse som gör att det kan vara bra att ha kunskap om invasiva arter. Exempelvis jakt, sportfiske, båtliv, friluftsliv och trädgårdsodling.

Här kan du läsa mer om hur man undviker spridning av invasiva arter vid trädgårdsodling.

Så undviker du att sprida invasiva arter vid fiske och båtliv

Ska du fiska i ett nytt vattendrag eller flytta båten från ett vatten till en annat? Då är det jätteviktigt att du först gör rent både båt och fiskeredskap eller annan utrustning. Ett enkelt sätt att slippa få med dig oönskade växter och djur som kan sprida sig och hota den biologiska mångfalden i ditt ”nya” vatten.

Dags att flytta båten till nya vatten?

Då är det viktigt att du att du tömmer båten på vatten, rengör skrov och propeller ordentligt. Annars finns risk att främmande invasiva djur och växter följer med ombord, sprider sig och blir ett hot mot den biologiska mångfalden.

Väjer du för vattenväxterna?

Vill du hjälpa till att hindra invasiva vattenväxter från att sprida sig? Då är det bra om du undviker att köra båt genom växtligheten och i stället tar en liten omväg runt. Sönderkörda växter kan annars flyta i väg och bilda nya bestånd som hotar den biologiska mångfalden.

Får man sätta ut fisk och kräftor i nya vatten?

Har du fått tillstånd av Länsstyrelsen är det ok. I annat fall är svaret nej. Att sätta ut fisk eller kräftor i naturliga vatten ökar risken för spridning av sjukdomar. Och en ny art på fel plats kan tränga undan andra arter och bli ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden.

Låter du badkläderna torka mellan doppen?

Ska du besöka flera badplatser vid olika vatten samma dag? Då är det viktigt att badkläder och badleksaker får torka ordentligt mellan doppen. Annars finns risk att du sprider invasiva organismer som kan bli ett hot mot den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag.

Mer information

Från Havs- och vattenmyndigheten:

information om vad kan du göra för att hindra spridningen av främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag

Vattnets vanligaste invasiva främmande arter – Invasiva främmande arter – Arter och livsmiljöer – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Film: om hur du kan hjälpa till att stoppa invasiva arter i sjöar, hav och vattendrag

Rapportera in invasiva främmande arter här.