Hemtjänstbil, höst, foto Peter Lundberg

Covid-19 i vård- och omsorgsverksamheten

Kommunens ledningsgrupper har fortlöpande möten, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, fattar beslut och förstärker insatser vid behov.

Från och med 23 november

Avslut av daglig rapportering

Till att börja med tyckte vi att det var viktigt att informera om hur covidsmittan spreds via dagliga uppdateringar, men eftersom det nu är så stor spridning i så många verksamheter är det svårt att hålla hög kvalitet på uppgifterna. Därför hänvisar vi i fortsättningen till Region Norrbottens veckostatistik för kommunen som normalt presenteras under måndagar i dokumentet ”Veckans covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten, vecka X.” och finns på sidan:

www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset

Vissa händelser kommer vi fortsatt att informera om direkt till berörda och anhöriga.

Om det inträffar speciella händelser så kommer vi givetvis att informera om det på kommunens webbplats startsida www.alvsbyn.se och i andra kanaler.

———-

20 november

2 omsorgstagare inom omsorgen om funktionshindrade har bekräftats smittad av covid-19.

3 omsorgstagare inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

5 anställda inom omsorgen om funktionshindrade och inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

———-

19 november

2 omsorgstagare inom omsorgen om funktionshindrade har bekräftats smittad av covid-19.

2 omsorgstagare inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

3 anställda inom omsorgen om funktionshindrade och inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

———-

18 november

Från och med idag den 18 november är kommunens dagverksamheter stängda tills vidare.

1 omsorgstagare inom omsorgen om funktionshindrade har bekräftats smittad av covid-19.

2 anställda inom omsorgen om funktionshindrade har bekräftats smittade av covid-19.

6 omsorgstagare inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

Inga anställda inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

———-

17 november

Inga omsorgstagare inom omsorgen om funktionshindrade har bekräftats smittade av covid-19.

Inga anställda inom omsorgen om funktionshindrade har bekräftats smittade av covid-19.

2 omsorgstagare inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

Inga anställda inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

———-

16 november

2 omsorgstagare inom omsorgen om funktionshindrade har bekräftats smittade av covid-19.

2 anställda inom omsorgen om funktionshindrade har bekräftats smittade av covid-19.

Inga omsorgstagare inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

Inga anställda inom hemtjänsten har bekräftats smittade av covid-19.

———-

13 november

Idag fredag den 13 november har vi fått besked att två anställda är konstaterat smittade av covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheten. En av dem är anställd inom hemtjänsten samt en är anställd inom omsorgen om funktionshindrade.

Kommunen arbetar nära tillsammans med Smittskydd Norrbotten för att förhindra smittspridning.

– Vi tar prover hela tiden och har hög provtagningsfrekvens på både personal och omsorgstagare vid minsta symptom. Vi uppdaterar våra handlingsplaner kontinuerligt för till exempel skyddsutrustning, hygienregler, eventuell isolering med mera. Allt i syfte att förhindra smittspridning inom våra verksamheter, säger Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyns kommun.

Ännu finns ingen smitta på kommunens äldreboenden och kommunen vädjar om att inte besöka anhöriga på äldreboendena. Skyddsutrustning används enligt föreskrifter och personalen arbetar för att ge våra boende en meningsfull dag.

– Det är nu extra viktigt att alla följer de gällande allmänna råden för Norrbotten för att minska smittspridningen, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Kommunen arbetar utifrån fastställda rutiner i samband med smittsamma sjukdomar.

– Medarbetarna följer de anvisningar som Smittskydd och läkare rekommenderar för vård, behandling och skyddsutrustning, säger Annika Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Älvsbyns kommun.

På grund av den ökade smittspridningen i Norrbotten och de skärpta allmänna råden i Norrbotten har socialtjänsten gjort ett flertal ytterligare åtgärder. Exempelvis från den 12 november ställdes arbetsplatsträffar in och andra sammankomster där personalgrupper samlas, samlingslokaler är inte längre bokningsbara för andra grupper. De anställda som kan arbetar hemifrån. Nya rutiner för att förhindra trängsel vid mathämtning. Det är glesat ut och minskat antal sittplatser i grupprum och matrum för att få bättre avstånd med mera.

Kommunen vill än en gång påminna om att vi ska:
Hålla i. Hålla ut. Hålla avstånd.

Mer information finns på:

www.alvsbyn.se/nyheter/information-med-anledning-av-coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19

www.alvsbyn.se/nyheter/skarpta-allmanna-rad-for-norrbotten

Senast uppdaterad 2020-11-27
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.