Ansök om skolskjuts för läsåret 21/22

OBS! ansökningstiden är förlängd till 31 maj 2021.

Ny ansökan måste lämnas in för att skolskjuts ska erhållas. Gäller även de som redan åker skolskjuts.

Elever som åker med Länstrafikens bussar och innehar busskort i plast:
Elever som beviljats skolskjuts för läsåret 2020/2021 och nu ansöker för 2021/2022 och beviljas skall använda det busskort eleven haft detta läsår även under läsåret 2021/2022. Kortet kommer att uppdateras första gången eleven skall åka skolskjuts till hösten.

Ansök skolskjuts via kommunens e-tjänst, Ansökan om skolskjuts

Se även Riktlinjer för skolskjuts

Ansökan inkommen senast den 30 april 2021.
(OBS! ansökningstiden är förlängd till 31 maj 2021)

Det går även att hämta ansökningsblankett i kommunhusets medborgarservice. Vid fysisk ansökan krävs underskrift av barnets båda vårdnadshavare.

Frågor om skolskjuts besvaras av skolskjutshandläggare Madelene Nyman, 0929-171 99. Telefontid måndag 8.00-12.00.