Skolskjutsregler

Kommun, skolan, skolskjutsentreprenör, förare, föräldrar och elever har gemensamt ansvar för skolskjutsarna. Kommunen vill på ett tydligt sätt informera om vilka regler som gäller.

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för grundskolans elever om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

För barn i förskolan finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att sörja för skolskjuts.

Inget rättsligt hinder anses föreligga mot att kommunen tar ut avgift för skolskjuts.

Skolskjutsreglemente

Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. En omständighet kan exempelvis utgöras av väderfenomen, strejk eller liknande händelse som kan vara svår att förutse och/eller påverka. Svår halka eller sträng kyla kan påverka skolskjutsarna. Om detta inträffar på morgonen kan elever anlända sent till skolan och om detta inträffar under skoldagen när eleverna är i skolan kan svårigheter uppstå med elevernas transport tillbaka till sina hem efter skoldagens slut. Om och när detta inträffar hoppas vi kunna lösa problemen i samråd med fritids och föräldrar.

Ansökan om skolskjuts och skjuts vid växelvis boende skall vara inlämnad senast under vecka 21, 2021. Ansökan gäller för höstterminen och vårterminen 21/22. Se ansökningsblankett nedan.

Ansökan om skolskjuts

Information om säker på- och avstigning vid bussresor

Höstens första skoldagar gäller följande:

För morgontransporten första skoldagarna behöver du inget busskort. Busskortet delas ut i din skola under terminens första 10 dagar.

Skolskjutsansvarig
Madelene Nyman
madelene.nyman@edu.alvsbyn.se
Telefon: 0929-171 99

Telefontid måndagar 08.00 – 10.00. Går eventuellt att nå övriga tider eller lämna meddelande till växeln så ringer jag upp.

Senast uppdaterad 2021-10-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.