Ansök förskola HT-19

Då är det hög tid att inkomma med ansökan om förskoleplacering.

Ansökan kan numera göras via e-tjänst eller via blankett på denna länk.

Vi behöver er ansökan senast 2019-04-30 för att kunna erbjuda placering i början av höstterminen.

Kommunen har en gemensam kö till förskolan. Barn födda 2016 har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka fr.o.m. 2018-08-23. Allmän förskola följer grundskolans läs- och lovschema.

Ytterligare information kan fås på kommunledningskontoret, 0929- 171 51, eller vid kontakt med någon av förskolecheferna (se denna länk).