Älvsbyns näringslivschef blir näringslivschef i Haparanda stad

– Vi tackar naturligtvis Bengt för allt arbete han gjort under de tre år som han jobbat här och önskar honom lycka till på det nya jobbet, säger Älvsbyns kommunchef Magnus Nordström.

Bengt Strandberg slutar på Älvsbyns kommun den sista juni och börjar i Haparanda i augusti.

Älvsbyns kommun kommer för tillfället inte att söka någon ny näringslivschef eftersom det även påbörjats en utredning om hur kommunen kan förbättra, förändra och stärka näringslivsarbetet för befintliga företag, men även hur kommunen kan stärka arbetet med att få nya etableringar till kommunen. Utredningen kommer bland annat ta del av tankar och åsikter från företagarföreningarna Älvsby handel, Företagarna Älvsbyn och LRF Älvsbyn. Älvsbyns kommun kommer därefter att invänta utfallet av utredningens resultat för att kunna ta beslut om vilken inriktning det framtida näringslivskontoret skall jobba med.

– Men det viktigaste nu är vårt arbete med att stötta företagen i den pågående Coronakrisen genom rådgivning och individuella handlingsplaner. Den hjälpen erbjuder vi gratis med befintlig personal och kommunens företagsrådgivning, säger Magnus Nordström.

Läs mer om kommunens krisrådgivningsstöd på:

www.alvsbyn.se/nyheter/krisstodfunktion-foretagslots-for-naringslivet