Vattenpest — Klängig

Det är inte utan anledning. Vattenpest sprider sig lätt, får sjöar och vattendrag att växa igen och ödelägger livsmiljön för andra växter och djur. Så, undvik den som pesten!

Gör rent båtar och fiskeredskap om du ska flytta dem från ett vatten till ett annat. Och hittar du vattenpest i naturen, rapportera det till invasivaarter.nu.

Illustration av 2 långsträckta vattenpestplantor mot svart bakgrund.

Vattenpest. Illustration av Jakob Robertsson.

Lär dig känna igen de vanligaste invasiva arterna, se vad de ställer till med och hjälp oss att hindra spridningen.

Kolla på Havs- och vattenmyndighetens webbsida: https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/invasiva-frammande-arter/tips-for-dig-som-privatperson.html

Du kan också läsa mer om invasiva främmande arter på kommunens hemsida.