Varsel om stridsåtgärder

Här kan du ta del av information kring Kommunals och Vårdförbundets varsel och hur det påverkar verksamheterna i Älvsbyns kommun. Uppdatering kommer att ske kontinuerligt.

Information 17 april

Kl. 17.30

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal har nått en överenskommelse och tecknat ett nytt avtal. Kommunals varslade stridsåtgärder är därmed avblåsta.

Kl. 10.00

Avtalsrörelse

SKR och Sobona har under våren förhandlat om samtliga sex huvudöverenskommelser med Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet, Sveriges Lärare, Allmän Kommunal Verksamhet (AKV) och AkademikerAlliansen.

Tre nya avtal är klara. Ett ettårigt avtal tecknades den 28 mars med AKV och Läkarförbundet, samt ett nytt avtal med AkademikerAlliansen som löper tillsvidare.

Avtalet med Sveriges Lärare förlängs och förhandlingarna fortsätter. SKR och Sobonas avtalsförhandlingar med fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet har strandat och varsel om stridsåtgärder har lämnats in.

Kommunals varsel

Älvsbyns kommun tog emot varsel om stridsåtgärder från Kommunal den 8 april. Varslade stridsåtgärder kommer att verkställas torsdagen den 18 april 2024 klockan 07.00 om ingen överenskommelse träffats mellan de centrala parterna.

Varslet omfattar följande stridsåtgärder:

  • Blockad mot all övertid- och mertidsarbete, samt nyanställning inom hela Kommunals avtalsområde i Älvsbyns kommun.

Vårdförbundets varsel

Vårdförbundet har den 11 april lämnat in varsel om stridsåtgärder till SKR och Sobona. Stridsåtgärderna träder i kraft torsdagen den 25 april 2024 kl. 16.00 om ingen överenskommelse träffats mellan de centrala parterna.

Varslet omfattar följande stridsåtgärder:

Blockad mot övertids- och mertidsarbete

  • Blockad mot nyanställning
  • Älvsbyns kommun har inte tagit emot varsel om stridsåtgärder från Vårdförbundet och omfattas därmed inte.

Frågor och svar om konflikten

Hur omfattande kan konsekvenserna bli om stridsåtgärderna verkställs?

– Det pågår ett arbete med att kartlägga och analysera omfattning på varslade stridsåtgärder, vad de kan få för konsekvenser inom respektive verksamhetsområde samt vilka lösningar som kan vara aktuella.

Vilka verksamheter i Älvsbyns kommun berörs?

– Varslade stridsåtgärder gäller för hela Kommunals avtalsområde i Älvsbyns kommun, vilket innebär:

  • Verksamhetsområde social verksamhet (särskilt boende, hemtjänst, personlig assistans, omsorgen om funktionshindrade, dagverksamhet, hälso- och sjukvårdsenhet)
  • Verksamhetsområde utbildning (förskola, grundskola, högstadium, gymnasium)
  • Verksamhetsområde drift och service (kost och lokalvård)
  • Verksamhetsområde kultur och fritid (park och fritid)

Hur påverkas Älvsbyns kommuns medborgare av Kommunals konfliktvarsel?

– Det finns inga förändringar eller inskränkningar i dagsläget för verksamheter som berörs. Skulle situation och förutsättningar förändras kommer det att kommuniceras ut.

När kommer stridsåtgärderna att verkställas?

– Varslade stridsåtgärder från Kommunal kommer att verkställas torsdagen 18 april 2024 kl. 07.00, såvida inte centrala parter träffat en överenskommelse.

Hur länge kan konflikten pågå?

– Det går inte att svara på i dagsläget. Det är centrala parter som behöver träffa en överenskommelse.

SKR uppdaterar löpande deras FAQ: Frågor och svar | SKR

För frågor rörande konfliktvarsel, kontakta HR-avdelningen via telefon eller hr@alvsbyn.se.

Senast uppdaterad 2024-04-18

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.