Karta med vägsträckan för vägarbete mellan Gulf och järnvägsstationenKarta med vägsträckan för vägarbete mellan Gulf och järnvägsstationen

Vägarbete mellan Gulf och järnvägsstationen

I mitten av april är det byggstart för ombyggnationen av väg 671 (del av Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan) i Älvsbyns tätort. Arbetet ska vara avslutat hösten 2022.

Syftet är en ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter samt en mer attraktiv tätort. Exempelvis så ska nedre delen av Storgatan fortsatt vara tvåfilig men den ska likna den övre delen.

Det här ska göras

2021:

Trafikverket inleder ombyggnation av Nyvägen (till exempel ny belysning, gång- och cykelväg, passager och busshållplats) samt åtgärdar skador på bron över Korsträskbäcken.

Älvsbyns Energi genomför åtgärder på VA-anläggningen längs Storgatan.

2022:

Ombyggnation av Storgatan samt Stationsgatan (till exempel ny belysning, gång- och cykelväg, längsgående parkeringar och torgyta).

Trafikstörningar

Framkomligheten kommer vara begränsad under hela produktionstiden och väg 671 kommer i perioder att vara helt avstängd för genomfartstrafik. Men det ska hela tiden gå att ta sig till fastigheter och verksamheter. Trafikverket ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar och uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn. Tänk också på säkerheten för de som arbetar vid vägen.

Störningar för närboende

Bullrande och vibrerande arbeten i närheten av befintliga bostäder kan förekomma. Information till berörda kommer att ske löpande under hela byggtiden.

Aktuell information

På projektets webbsida kan du följa senaste nytt om projektet och se skisser och kartor:

www.trafikverket.se/alvsbyntatort

Länken till aktuella handlingar och skisser på ovanstående huvudsida med information kan vara lite svår att hitta om du använder mobiltelefon så här är en direktlänk till den undersidan:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Norrbotten/vi-bygger-och-forbattrar/alvsbyn-tatortsatgarder/Dokument-for-/

Senast uppdaterad 2021-04-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.