Utvärdering strömavbrott

Den 4 januari drabbades stora delar av Älvsbyns kommun av strömavbrott och mycket stora driftstörningar via telefon och internet. Detta påverkade stora delar av Älvsbyns befolkning och det hann bli kallt hos många och det var svårt att nå ut med information som alla kunde ta del av.

Älvsbyns kommun har nu påbörjat utvärderingen kring strömavbrottet. De mest kritiska punkterna som vi redan identifierat är:

  • Drivmedel – det behöver säkerställas att kommunen kan tanka sina bilar även om det är strömavbrott hos tankstationerna.
  • Reservkraft – Älvsbyns kommun har diesel- och bensindrivna elgeneratorer för att tillhandahålla el till exempelvis äldreomsorgen. Behovet av reservkraft finns på fler ställen inom organisationen.
  • Kommunikation –försvårades på grund av stora driftstörningar gällande telefoni och internet. Hur kommunicerar man med allmänheten och med personal när det inte går att kommunicera?

Utvärderingsprocessen fortsätter och vi kommer titta på hur vi leder i kris och hur samverkan internt och extern såg ut. Varje verksamhet ska arbeta med lärdomar och identifierade brister. Vi vill även fokusera på vad som fungerade bra. Detta blir värdefulla lärdomar för vår kommun men förhoppningsvis även för andra kommuner och aktörer.