Utredning visar allvarliga brister i handläggning under åren 2020-2023

Utredningen visar på allvarliga brister i handläggningen av omhändertagande av tre barn i Älvsbyns kommun under perioden hösten 2020 till våren 2023. Bristerna är så pass allvarliga att utredaren rekommenderar kommunen att polisanmäla utifrån misstankar avseende bland annat olaga frihetsberövande, underlåtande av ledamot till socialutskottet att anmäla omedelbara omhändertaganden, otillåtna retroaktiva umgängesbegränsningar och oriktiga besked om hemlighållande av vistelseort.

I närtid har det framkommit misstankar om ett allvarligt brott av en närstående, kopplat till ett LVU-ärende inom Älvsbyns socialtjänst. Denna utredning avhandlar inte denna misstanke eller det politiska beslut som ledde till upphävande av ett tidigare LVU-beslut.

Älvsbyns kommun har idag tagit emot den arbetsrättsliga utredningen och kommer nu att analysera den för att fatta beslut om lämpliga åtgärder.

– Utredaren har lämnat sina rekommendationer och vi kan konstatera att det är allvarliga fel som begåtts under den här tidsperioden. Särskilt allvarligt är att vi inte sett till barnets perspektiv, säger Anna Lindberg, kommunchef, och fortsätter: Det är en stor fråga och vi behöver göra en helhetsbedömning där den arbetsrättsliga utredningen är en pusselbit. Andra pusselbitar handlar om organisatoriska problem på flera nivåer och ansvarigas förutsättningar. Detta omfattar även medarbetare som inte längre är anställda i kommunen eller som arbetat på konsultbasis. Vi ber därför att få återkomma när vi vet mer.

– Kommunstyrelsen har tagit del av utredningen och inom politiken behöver vi nu sätta oss in i vad detta innebär och vad det får för konsekvenser. Är det något vi har lärt oss under hösten är det att inte ta för snabba beslut, säger Johan Dahlqvist (M), kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Bakgrund

Det var efter en utredning av en extern socialkonsult som Älvsbyns kommun i augusti stängde av fem handläggare. I september kopplades en arbetsrättslig utredare in med uppdraget att utreda fall av misstänkta brister och felaktigheter i samband med omhändertagande av barn. Under utredningen har intervjuer skett med de avstängda handläggarna och deras tidigare enhetschef. Utredaren rekommenderade efter enskilda intervjuer med handläggarna och deras fackliga representant kommunen att häva avstängningarna, vilket skedde.

För mer information, kontakta:

Anna Lindberg, kommunchef, telefon 0929-171 13, e-post: anna.lindberg@alvsbyn.se

Johan Dahlqvist (M), kommunalråd, telefon 0929-171 11, e-post: johan.dahlqvist@politik.alvsbyn.se