Utbildning med fokus på yrkessvenska inom omsorgen

– Just i vården är det mycket med språk som är viktigt. Man ska förstå instruktioner samt kunna kommunicera med kollegor och vårdtagare för att kunna exempelvis beskriva ett hälsotillstånd. Vi har personalomsättning och eventuellt framtida problem med kompetensförsörjningen. En av fördelarna med att vara en liten kommun är att lösningen på problem kan hittas på väldigt kort tid med bra samarbete och engagemang, säger Johan Dahlqvist, kommunalråd på Älvsbyns kommun.

Den nya utbildningen är för närvarande i sin pilotfas, där 12 personer fått delta under sex veckor. Huvudfokuset på utbildningen har varit att stärka yrkesspråket, men man har även tittat på rapportering mellan olika professioner och kollegor.

– Vi satsar på vår egen personal som inte har svenska som förstahandsspråk och stärker svenska språket på arbetsplatserna inom vård- och omsorgsverksamheten. Språkutbildningen är anpassad utifrån våra förutsättningar, berättar Robert Cortinovis, socialchef på Älvsbyns kommun.

– Vi har valt ut ett par stycken som har varit med och testat det här och få tycka till, för att få se vad som behövs i utbildningen, vad som varit bra och vad vi behöver ändra på och så vidare. Så att det ska bli så bra som möjligt, säger Miriam Vikström, koordinator på språkutbildningen.

Feedbacken från eleverna har varit bra. Härnäst väntar en grundlig evaluering.

– Vi har haft en avstämning med folkhögskolan så nu ska vi ska göra en ordentlig utvärdering. Men tanken är att vi ska anordna fler utbildningar både under hösten och nästa vår, säger Miriam Vikström.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2023

Text: Robin Nilsson