Uppmaning: ”Kör inte med båtar i älven”

– Vi har ett aktuellt fall där en fastighetsägare fick vatten i trossbotten sedan en båt passerat. Jag förstår att många är nyfikna och sugna att i det fina vädret ge sig ut på älven. Men visa hänsyn. Vågorna efter båtarna kan ställa till stor skada för stugägare längs älven, säger Margareta Lundberg, säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

Vattennivåerna i Piteälven är fortsatt höga men tendensen är just nu att vårfloden mattas.
– Jag har pratat med Skelleftekraft och de tror att kulmen har passerats vid kusten. Däremot ökar tillrinningen i fjällen. Har vi tur så sammanfaller inte fjällfloden med vårfloden längre ner mot kusten. Men det är ju fortsatt varmt i Piteälvens källflöden så än kan vi inte blåsa faran över, säger Margareta.