Turismen ökar i Älvsbyns kommun

– Totalt redovisades 220 000 gästnätter i kommunen. Av dem var 87 000 kommersiella, säger Sofia Lundberg, näringslivsutvecklare på Älvsbyns kommun.

Det är glädjande att allt fler besöker kommunen. Största ökningen utgörs av privatresenärer. Hela 43 procent av de utländska turisterna är tyskar.

– Storforsen lockar. Dit åker runt 50 procent av turisterna. Genom att vi har så stor andel tyskar var vi också den första destinationen i Swedish Lapland att ta fram en tysk version av turistbroschyren. Det har visat sig uppskattat.

2016 ökade antalet hotellnätter med 8 500.

– Tillsammans med det lokala Destinationsrådet i Älvsbyns kommun fortsätter arbetet med att utveckla besöksnäringen. Det känns lovande, säger Sofia Lundberg.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2017

Text: Peter Lundberg