Trygghetsvandring i Vistträsk

– Trygghetsvandringarna är ett viktigt verktyg i medborgardialogen, för att få de boende att berätta om de förbättringsområden som de tycker finns i sitt närområde, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars inte tänker på och de bidrar också till att människor diskuterar viktiga frågor tillsammans. Älvsbyns kommun använder sig också av metoden trygghetsvandring som en del av det lokala brottsförebyggande arbetet.

– Under en vandring tittar vi på olika perspektiv, som vad finns det för fel, vad det kan föra med sig och vad som skulle behöva förändras, säger Erik Isaksson, samhällsplanerare på Älvsbyns kommun.

Inbjudna till trygghetsvandringen var medborgare i Vistträsk, byaföreningen, politiker, personal från kommunens bolag och kommunens tjänstepersoner från ett flertal verksamhetsområden.

– Vi tittar på flertalet områden som skötsel och underhåll, bebyggelsen och olika anläggningars utformning, gator och trafik, skolområden, farliga allmänna ytor med mera, säger Erik Isaksson.

Varför behövs trygghetsvandringar?

– Det är medborgarna som har bäst kunskap om sitt område och det är ett bra tillfälle där de kan förmedla dem till oss. Det ger också oss som deltar bättre förståelse att på plats se de problem som finns just där, säger Tomas Egmark.

Vad har du för erfarenheter av de trygghetsvandringar som genomförts?

– Det är alltid trevligt att komma ut och träffa invånarna och lyssna på dem och naturligtvis om det finns förbättringsmöjligheter så försöker vi åtgärda det som vi har rådighet över, säger Tomas Egmark.

Vad händer sen?

– Det är viktigt att peka ut byns ”ömma punkter”, platser som i första hand behöver åtgärdas. Uppgifterna sorteras efter förvaltare/aktör och uppdrag delas ut för vad som bedöms möjligt att göra omgående och sådant som det krävs strategier och medel för att genomföra på längre sikt, säger Erik Isaksson.

Dokumentationen kring trygghetsvandringen läggs ut på kommunens hemsida. En uppföljning och återkoppling av trygghetsvandringen görs efter ett år.

Karta över trygghetsvandringens två sträckor som gicks i Vistträsk.
Karta över trygghetsvandringens två sträckor som gicks i Vistträsk.