Trädsäkring längs järnvägen

Magnus Thor AB påbörjar trädsäkring veckan efter midsommar längs järnvägen i Älvsbyns kommun, på uppdrag av Trafikverket. Trädsäkring görs för att träd inte ska kunna falla över kontaktledningarna till järnvägen.