Totalförsvarsövning i hela Sverige

Övningen hålls av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vars syfte är att stärka samarbetet mellan militären och det civila samhället och på detta sätt öka Sveriges motståndskraft i händelse om det skulle bli krig. I övningen deltar kommuner, länsstyrelser, myndigheter, regioner, frivilliga försvarsorganisationer med flera.

– Kommunledningen i Älvsbyns kommun har deltagit i den här övningen sedan starten och vi kommer fortsätta att delta under de två åren som det är tänkt att den ska pågå. Sen så är det här något som vi både kommuntjänstemän och politiker övar kontinuerligt, säger Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis vård, skola och omsorg fungerar. Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I höjd beredskap och krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2019

Text: Robin Nilsson