Töm spargrisen i god tid

Sedlar ogiltiga efter 30 juni 2017:

Pengar 1

De äldre 100- och 500-kronorssedlarna kan du bara använda som vanligt till och med den 30 juni 2017.

Viktiga datum

• Den 30 juni 2017: sista dag att betala med sedlarna.

• Den 30 juni 2018: sista dag att sätta in sedlarna på bankkonto.

• Efter den 30 juni 2018 kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100 kronor.

Mynt som blir ogiltiga efter den 30 juni 2017

Pengar 2

Observera att ALLA gamla 1-, 2- och 5-kronor blir ogiltiga, alltså inte enbart de mynt som är avbildade ovan.

De äldre 1- och 5-kronorna kan du bara använda som vanligt till och med den 30 juni 2017. Samma sak gäller för gamla 2-kronor om du har sådana kvar. Det kan dock vara svårt att betala med dessa 2-kronor, eftersom de sällan används vid betalningar numera.

Viktiga datum

• Den 30 juni 2017: sista dag att betala med mynten.

• Den 31 augusti 2017: sista dag att sätta in mynten på bankkonto.

• Efter den 31 augusti 2017 är det inte längre möjligt att lösa in de ogiltiga mynten vare sig hos bankerna eller Riksbanken.

Vilka mynt omfattas inte av utbytet?

10-kronan samt minnes- och jubileumsmynt blir inte ogiltiga 2017. Alla öresmynt är redan ogiltiga och kan inte användas vid betalning eller lösas in hos bankerna eller på Riksbanken.