Tidigare anställda kan söka extra pengar

Den här informationen är till dig som arbetar eller har arbetat på Älvsbyns kommun från och med 1 maj 2020 till och med 31 oktober 2020 och som omfattas av det engångsbelopp som Kommunal och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har avtalat om.

För att kunna ta del av engångbeloppet måste du alltså vara medlem i Kommunal eller arbeta inom Kommunals avtalsområde (personal inom vård och omsorg, personlig assistans, barnskötare inom förskola, måltidsbiträden/kockar och lokalvårdare inom kost- och lokalvård)

I det nya kollektivavtalet ”Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor” – HÖK 20, finns en överenskommelse om ett engångsbelopp på 5500 kr till de anställda som omfattas av avtalet. De som omfattas av beloppet är inte bara medlemmar i Kommunal utan även oorganiserade inom avtalsområdet. Medlemmar i andra förbund, men som arbetar inom det som normalt anses vara kommunals avtalsområde, följer dock sina respektive löneavtal och omfattas alltså inte.

Engångsbeloppet gäller enbart för månadsavlönade. Timavlönade medarbetare ingår inte i den centrala uppgörelsen om engångsbeloppet.

Berörda medarbetare som har arbetat och haft månadslön under perioden 1 maj – 31 oktober har rätt att ta del av engångsbeloppet. Exempelvis innefattar det även medarbetare som arbetat del av perioden, eller slutat under perioden såsom månadsavlönade vikarier eller vid pensionsavgångar. Sådan medarbetare ska på eget initiativ senast 1 april 2021 skriftligen begära att få sitt engångsbelopp utbetalt.

Engångsbeloppet utges i proportion till arbetstagarens anställningstid och sysselsättningsgrad under perioden 1 maj – 31 oktober. Detta gäller oavsett när under perioden arbetstagaren anställts.

Föräldralediga medarbetare med föräldrapenning och sjuklediga medarbetare med sjuklön eller sjukpenning har rätt till engångsbeloppet. Sådan frånvaro ska i detta avseende räknas som arbetad tid, liksom semesterledighet och ledighet för fackligt förtroendeuppdrag enligt FML § 7. För övrig frånvaro reduceras beloppet enligt AB § 17 mom. 3. (Övrig frånvaro kan exempelvis vara tjänstledighet, studieledigt, frånvaro med smittbärarpenning, närståendepenning eller ersättning till riskgrupper).

Engångsbeloppet inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. Beloppet är pensionsgrundande enligt gällande pensionsavtal.

Frågor och svar:

Jag är tillsvidareanställd. Vad behöver jag göra för att ta del av beloppet?
Du behöver inte göra någonting. Utbetalning av engångsbeloppet hanteras automatiskt i lönesystemet.

Jag gick i pension 30 juni 2020. Har jag rätt att ta del av beloppet?
Ja, det beräknas för den tid du arbetat från 1 maj till 30 juni.

Jag har haft en anställning med månadslön under april till augusti 2020. Har jag rätt att ta del av beloppet?
Ja, det har du. Beloppet utges i proportion till din totala anställningstid med månadslön under perioden 1 maj-31 oktober 2020.

Jag har haft en tidsbegränsad anställning med månadslön under maj till september. Vad behöver jag göra för att ta del av beloppet?
Du behöver skriftligen meddela din arbetsgivare senast 1 april 2021 att du gör anspråk på beloppet.

Jag är en av dem som behöver anmäla att jag gör anspråk på engångsbeloppet. Hur anmäler jag till arbetsgivaren att jag gör anspråk på engångsbeloppet och när får jag mina pengar?
Du skickar ett mail till hr@alvsbyn.se senast 1 april 2021. Märk e-mail ”Engångsbelopp”. Vi kan i dagsläget inte säga exakt datum när utbetalning av engångssumman sker.

Jag är inte medlem i något fackförbund. Har jag rätt att ta del av beloppet?
Ja, så länge du är anställd inom det som normalt sett anses vara kommunals kollektivavtalsområde så omfattas du av den kollektivavtalade överenskommelsen.

Jag är medlem i Vision, men arbetar inom kommunals kollektivavtalsområde. Har jag rätt att ta del av beloppet?
Nej, eftersom du är medlem i ett annat fackförbund så följer de bestämmelser som gäller för deras lönekollektivavtal.

Jag arbetar inte inom Kommunals avtalsområde men har dubbelt fackligt medlemskap, dvs jag är medlem i Kommunal och samtidigt ett annat fack. Kan jag få ta del av engångsbeloppet?
En individuell bedömning måste göras. Kontakta hr@alvsbyn.se

Jag har varit föräldraledig under hela 2020. Har jag rätt att ta del av beloppet?
Ja, föräldraledighet räknas som arbetad tid och beloppet betalas ut automatiskt i förhållande till din sysselsättningsgrad på din tillsvidareanställning. Även sjukskrivna har rätt till engångsbeloppet.

Jag har varit studieledig under 2020. Har jag rätt att ta del av beloppet?
Nej, studieledighet räknas inte som arbetad tid.

När betalas beloppet ut?
I december 2020.

Är beloppet på 5500 kr före skatt?
Ja.

Jag anser att jag har rätt att få ta del av engångsbeloppet men har inte fått något utbetalt. Vad gör jag?
Har du inte fått beloppet utbetalt under december 2020, men upplever att du faller inom kriterierna enligt kollektivavtalet. Kontakta arbetsgivaren genom att maila hr@alvsbyn.se och framför ett skriftligt anspråk på att få ta del av beloppet. Märk e-mail ”Engångsbelopp”.

Jag är tillsvidareanställd på 75%. Vilket belopp kommer jag få?
Beloppet beräknas i proportion till din sysselsättningsgrad under perioden 1 maj-31 oktober. Se räkneexempel nedan.

Räkneexempel:
Exempel 1: Anställning med månadslön 1 maj-31 juli på 100% = 2750 kr.
Exempel 2: Anställning med månadslön 1 juli-30 september på 50% = 1375 kr.
Exempel 3: Anställning med månadslön 1 maj-31 oktober på 75% = 4125 kr.
Exempel 4: Anställning med månadslön 1 maj-31 juli på 100% och 1 augusti-31 oktober på 75% = 4812,50 kr.

Jag har fler frågor om engångsbeloppet, vad gör jag?
Maila hr@alvsbyn.se. All dialog om engångsbelopp hanteras via e-mail. Märk ditt e-mail ”Engångsbelopp”.