Tänk energismart – varje kWh räknas

Energisituationen i Sverige är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på elen är hög och riskeras bli ännu högre. Det finns även risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter. Den 4 oktober lanserade Energimyndigheten informationskampanjen ”Varje kWh räknas”, för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen. Att vara sparsam och göra kloka val kan göra skillnad, både nu och under en tuff vintersäsong.

Besök Energimyndighetens hemsida för mer information och tips på vad du kan göra för att minska elanvändningen.

https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas