Störningar på grund av grävarbeten

Det är främst företagen Open Infra, Telia och IT-Norrbotten som beställt grävarbeten på olika ställen i kommunen för att lägga ner egen fiberkabel i marken. De har i sin tur anlitat olika företag för att utföra själva nedgrävningen av deras fiber.

– Samtliga har fått tillstånd av kommunen och ska genomföra grävningen enligt kommunens schaktbestämmelser, säger Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef i Älvsbyn kommun.

Det kommer att uppstå en del störningar och om ni har synpunkter så ska ni i första hand kontakta respektive bolag.

Open Infra

https://openinfra.com/kontakta-oss
Grävföretaget Resko är ansvarig för Open Infras grävningar i Älvsbyn.
Kontaktperson: Michael Laurell, 076-644 48 69

Telia

https://www.telia.se/privat/kontakt
Grävföretaget BD Maskin är ansvarig för Telias grävningar i Älvsbyn.
Kontaktperson: Fredrik Viljegård, 070-346 49 09

IT-Norrbotten

https://itnorrbotten.se/kontakt
Grävföretaget Ent4U schakt är ansvarig för IT-Norrbottens grävningar i Älvsbyn.
Kontaktperson: Magnus Johansson, 070-555 28 85