Sporthallar öppnar för barn födda 2005 och senare 25 januari

För barnens träning är villkoren att:
• träna utomhus när detta är möjligt
• att undvika trängsel
• alla tvättar händerna före och efter träningen
• inte använder gemensamma omklädningsrum, dessa håller fortsatt stängt, ombyte ska ske hemma
• föreningen ansvarar för att det uppsatta maxtaket för hallen inte fylls
För respektive hall är detta max tak uträknat på total hallyta, minus entréer, läktare m.m. och att det max får vara en person per 10m2.

Cosmos hallen på Forum: 70 personer
Stora sporthallen: 75 personer
Galaxen på Forum: 25 personer
Vidsels gymnastiksal 64 personer
Vidsels Gym 4 personer – inte aktuellt för barn födda 2005 och senare utan är fortsatt helstängt
Korsträsk sporthall 23 personer
Vistträsk sporthall 12 personer
Ishallen 160 personer
Älvsbyverken 60 personer

Notera att hallarna endast öppnas för barn födda 2005 och senare. För övriga åldersgrupper håller hallarna fortsatt stängt tillsvidare.