Snöskoter på vatten – viktigt att tänka på

Du som ska bedriva en verksamhet är enligt lag skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Körning i grunda vatten kan skada växt- och djurliv.

Det är förbjudet att störa vilda fåglar, särskilt under deras parnings- och uppfödningsperiod. Under den tid som fåglar ruvar sina ägg och föder upp sina ungar är det därför extra olämpligt att träna och tävla, särskilt i insjöar och mindre vattendrag. Det är även förbjudet att köra med skotern på barmark för att komma ut på vattnet.

Kontakta därför alltid Länsstyrelsen i god tid innan planerad träning eller tävling. Det kan vara bra att ha alternativa platser och tider för arrangemangen. Inför tävlingar kan du även behöva kontakta polisen eller kommunen.