Snöskoter på vatten – viktigt att tänka på

Det blir allt populärare att köra snöskoter på vatten. Tänk på att alla vatten är inte lämpliga att köra snöskoter på.

Du som ska bedriva en verksamhet är enligt lag skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Körning i grunda vatten kan skada växt- och djurliv.

Det är förbjudet att störa vilda fåglar, särskilt under deras parnings- och uppfödningsperiod. Under den tid som fåglar ruvar sina ägg och föder upp sina ungar är det därför extra olämpligt att träna och tävla, särskilt i insjöar och mindre vattendrag. Det är även förbjudet att köra med skotern på barmark för att komma ut på vattnet.

Kontakta därför alltid Länsstyrelsen i god tid innan planerad träning eller tävling. Det kan vara bra att ha alternativa platser och tider för arrangemangen. Inför tävlingar kan du även behöva kontakta polisen eller kommunen.

www.lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad 2019-03-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.