Skolskjuts – temperatur

  • Taxi meddelar att de inte kör transporter om temperaturen är kallare än minus 30 grader.
  • Granlunds Buss meddelar att de inte heller kör om det är minus 30 grader och kallare.
  • Länstrafiken meddelar inte någon köldgräns för transporter. Blir det så att de ställer in turer går det att läsa på Länstrafikens hemsida.

Undervisning bedrivs som vanligt i Älvsbyns olika skolor och förskolor trots låga temperaturer utomhus. Om skolskjuts ställs in på grund av kyla behöver vårdnadshavare anmäla frånvaro på sitt barn om de ej kan ta sig till skolan.