Bild som visar kille som väntar på bussen.© Länstrafiken Norrbotten, fotograf Johan Baggström

Skolskjuts – information till elever och vårdnadshavare

Skolbiljett på resekort

Detta år byter Länstrafiken Norrbotten biljett- och betalsystem och kommer därför byta ut alla befintliga resekort till läsårsstarten i augusti. De nya resekorten är mörkblå och har Länstrafiken logotype. Alla nya resekort får nu samma utseende, vilket betyder att skolkorten ser ut som övriga resekort från Länstrafiken.

När du fått ditt beslut om beviljad skolbiljett

Resekort skickas hem till eleven på folkbokföringsadress om inte annan adress har uppgetts, i god tid innan skolstarten om ansökan skickats in i tid. Sista ansökningsdag är den 31 maj.
Har du ansökt sent kommer det nya resekortet att skickas hem till eleven när beslutet är taget, beräknad handläggningstid är ca 14 arbetsdagar.

Eventuellt kommer de fysiska korten bytas ut mot en digital lösning, mer information om detta kommer längre fram.

Uppvisa alltid ett giltigt färdbevis

Skriv elevens namn på baksidan av resekortet när du tagit emot det. Det är elevens ansvar att alltid ha med sig sitt resekort för att kunna visa upp giltig skolbiljett till bussföraren. Om giltigt färdbevis saknas kan eleven nekas resa.

Borttappat kort/sen ansökan

De tillfälliga färdbevisen som delats ut till elever i väntan på nytt resekort kommer inte längre att delas ut. Om eleven förlorat sitt resekort, behöver det tillverkas ett nytt resekort vilket innebär en handläggningstid på ca 10 arbetsdagar. Fram till att resekortet är eleven tillhanda är det vårdnadshavarnas ansvar att ordna ett giltigt färdbevis för sitt barn. Myndiga elever ansvarar själv för att ha ett giltigt färdbevis.

Avgift för borttappade kort

Förskoleklass-skolår 6 = 100 kr
Skolår 7-gymnasiet = 250 kr

Kontakt

För frågor om beslut gällande skolskjuts, vänligen kontakta Älvsbyns kommuns skolskjutshandläggare, Madelene Nyman, 070-5117199.
Telefontid: måndagar kl.08.00-09.30 och torsdagar 08.00-09.30.

Vid frågor om ditt resekort eller din resa, vänligen kontakta Länstrafiken Norrbotten e-post: kundservice@lanstrafikennorrbotten.se eller telefon: 0771–100 110.

Senast uppdaterad 2024-05-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.