Skärpta regler för livsmedelsverksamheter

Storleken på sanktionsavgiften baseras på verksamhetens omsättning men är som lägst 2500 kronor och högst 75 000 kronor. Beslutet har fattats i riksdagen och avgiften går till staten. Syftet med skärpningen är att ge säkrare livsmedel för konsumenten och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade. Detta är grunden till att en fungerande livsmedelstillsyn ska kunna bedrivas.

Är du osäker på om din verksamhet ska registreras, kontakta gärna miljö- och byggkontoret på 0929-17 000 eller via mejl mb@alvsbyn.se.