Samverkansavtal med Försäkringskassan

I avtalet har Älvsbyns kommun som arbetsgivare vissa åtaganden som skall levas upp till. Det handlar om exempelvis att öka stödet till cheferna ute på avdelningarna.

– Vi kommer att genomföra utbildningar och informationsträffar som rör området rehabilitering och sjukfrånvaro för våra chefer. Till exempel vikten av att arbeta förebyggande och att upptäcka tidiga signaler på ohälsa hos medarbetaren, och hur man som chef hanterar det. Det här kommer vi då att göra tillsammans med Försäkringskassan. Dem kan bidra med sin expertis och sitt kunnande och genom det levererar vi bättre stöd till chefen i rehabiliterings- och sjukskrivningsärenden. Efter att själv ha jobbat som enhetschef ute i organisationen så har jag stor förståelse för hur svårt och utmanande arbetet kring rehabilitering och sjukfrånvaro kan vara, så jag är jättenöjd över det här samverkansavtalet, säger Anna-Karin Andersson, HR-chef på Älvsbyns kommun.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #1, 2019

Text: Robin Nilsson