Arbetsgruppen som skapat den nya samverkansmodellen; Kristina Taimi, s, ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaur, Lars-Håkan Andersson, tillförordnad skolchef i Arvidsjaur, Mona Brännmark, gymnasierektor Älvsbyn, Jan-Erik Backman, skolchef Älvsbyns kommun, Christian Eriksson, lärare Bygg- och anläggningsprogrammet i Älvsbyn, Fredrik Westerlund, skol- och kulturchef Arjeplogs kommun, Nina Lango, gymnasierektor Arjeplog, och Linda Lundström, studievägledare Arjeplog. FOTO: STERLING NILSSON

Samverkan stärker gymnasierna i Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog

Första året i Älvsbyn. Andra och tredje i hemkommunen. Genom en unik samverkansmodell för elever på Bygg- och anläggningsprogrammet samt El- och energiprogrammet stärks gymnasierna i alla tre medverkande kommuner.

– Vi är tre små kommuner. Samverkan behövs för att säkerställa gymnasieutbildningarna, säger Jan-Erik Backman, skolchef i Älvsbyns kommun.

Modellen bygger på 3-åriga lärlingsutbildningar som till största delen kan göras i respektive elevs hemkommun med Älvsbyns Gymnasium som utbildningssamordnare. Ett win-win-upplägg för både kommunerna och eleverna.

Att skicka ungdomar för gymnasiestudier på en annan ort kostar kommunerna 80 000 kronor per elev och år plus inackorderingskostnader.

– Genom den modell vi tillsammans tagit fram halverar vi den kostnaden, säger Lars-Håkan Andersson, tillförordnad skolchef i Arvidsjaur.

Dessutom finns andra vinster med konceptet.

– Vi vet av erfarenhet att många ungdomar som lämnar våra kommuner för gymnasiestudier i Piteå, Luleå eller Skellefteå blir kvar där. Genom att möjliggöra för våra ungdomar att genomföra utbildningen på hemorten hoppas vi att fler stannar kvar. En annan fördel är att våra lokala företag får praktikanter som senare kan anställas, säger Kristina Taimi, s, ordförande Barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaur.

– Även det lokala näringslivet i Arjeplog efterfrågar kompetens inom bygg, el och miljösektorn. Här skapar vi möjligheter för företagen att klara sin nyrekrytering, betonar Fredrik Westerlund, skol- och kulturchef i Arjeplog.

För små kommuner med begränsat elevunderlag är det ofta svårt att starta upp och drifta nya utbildningar. Men genom den samverkan som nu påbörjats mellan Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog öppnas nya möjligheter.

– Det finns fler utbildningar vi kan samverka kring i framtiden där Arvidsjaur och Arjeplog kan vara utbildningssamordnare. I Arvidsjaur har vi exempelvis en mycket populär och bra fordonsutbildning, säger Lars-Håkan Andersson.

Det nya samverkansavtalet ska godkännas politiskt till hösten. Sedan börjar marknadsföring av den nya utbildningen. I dag har Älvsbyns Gymnasium tolv platser för varje årskull på Bygg- och anläggningsprogrammet samt sex på El- och energiprogrammet. Dessa platser utökas nu med fyra respektive två platser när det nya samarbetet inleds. Söktrycket har varit högt till utbildningarna sedan de infördes i Älvsbyn och intresset från lokala företag är stort.

Senast uppdaterad 2018-06-27
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.