Samverkan med Piteå kommun gällande interaktivt kartmaterial

Under förra veckan (vecka 2) träffades Älvsbyns kommuns och Piteå kommuns medarbetare från samhällsbyggnad för att ta fram och uppdatera interaktivt kartmaterial till kommunerna. Kartorna används för att planera verksamheter och att få koordinater på viktig infrastruktur som ligger inom kommunernas ansvar. Vatten- och avloppsnätet finns inmätt och det underlättar exempelvis vid en vattenläcka för att hitta ventiler eller veta vilka rör och kopplingar som finns i marken. Vid nybyggnation mäts byggnaden in och koordinaterna uppdateras i Lantmäteriets kartor. Kartmaterialet kan även användas för att planera snöröjning, skolskjutsar, hemtjänst och så vidare.

Träffen resulterade i en gemensam verksamhetsplan för 2024 och vilka aktiviteter som kommer att göras. Under året planeras aktiviteter för att synliggöra möjligheterna med att använda interaktivt kartmaterial i fler av kommunens verksamheter. Målsättningen med samverkan är att samarbeta inom en rad områden för att upprätthålla en hög kvalité samt effektivisera verksamheterna.

Från vänster: Sofia Lundberg (Älvsbyn), Anna Engdahl (Piteå), Rebecca Granström (Piteå), Margareta Erstam (Piteå), Roger Lundstig (Piteå), Erik Isaksson (Älvsbyn), Daniel Nordström (Älvsbyn), Stefan Eveholtz (Piteå), Roger Tuomas (Älvsbyn), Krister Vikström (Piteå) och Johan Virtala (Piteå).