Samrådsmöte om Laver

Boliden bjuder av denna anledning in allmänheten till ett samrådsmöte för att informera om deras planer samt inhämta synpunkter från närboende, sakägare och intressenter i närområdet.

Samrådsmötet hålls i biosalongen, Älvsbyns folkets hus, Forum,
Onsdagen den 29 november kl. 18.00.

Samrådsunderlag kommer att finnas tillgängligt från den 17 november på Bolidens hemsida, www.boliden.com under Laver och “Information till närboende”.