Samiska ortnamn i Laverområdet

Samiska namnet i kursiv text

Laver (vid gruvområdet) Lávere

Lill-Laver (sjö, bebyggelse) Uhttja Lávere

Stor-Laver (sjö, bebyggelse) Stuor Lávere

Lill-Laverberget (berg) Lávereguarbba (stavningsändrat)

Lill-Laverbäcken (vattendrag) Uhttja Láverejuhkka