Enkätundersökningen delades ut bland 3500 slumpvis valda kommuninvånare i åldrarna 16 år och uppåt.

Så tycker Älvsbyborna om sitt boende

Älvsbyns kommun har tillsammans med OrigoGroup genomfört en medborgarundersökning med fokus på boende. Syftet med undersökningen var att kartlägga hur invånarna uppfattar sin boendesituation och hur utbudet av bostäder i kommunen kan förbättras. Nu kan du ta del av hela rapporten.

Älvsbyns kommun befinner sig liksom flera andra kommuner i Norrbotten och Västerbotten i en expansiv fas till följd av enorma investeringar inom näringslivet och vad som kommit att kallas den gröna omställningen. Dessa satsningar väntas ge effekt på inflyttningen till kommunen och därmed också på behovet av bostäder.

För att ge kommuninvånarna möjlighet att vara med och påverka kommande utveckling har kommunen genomfört en omfattande enkätundersökning. Bland de 3500 personer i åldrarna 16 år och uppåt som blivit slumpvis utvalda att delta i undersökningen svarade 1510 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 43%.

Från kommunen är man mycket tacksamma att så många valt att medverka och göra sin röst hörd.

– Det är jätteviktigt att våra medborgare får uttrycka synpunkter och vara med och forma framtiden i kommunen, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Resultatet av undersökningen är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med bostadsfrågan i kommunen.

– De synpunkter och all den statistik vi fått in genom den här undersökningen är användbar för det fortsatta arbetet med samhällsplanering, inte minst när det kommer till bostadsförsörjning. Idag vet vi mer om hur invånarna trivs där de bor idag, hur de vill bo och inte minst var, säger Sofia Lundberg, samhällsstrateg på Älvsbyns kommun.

Som ett tack till de medverkande har kommunen lottat ut 40 presentkort á 250 kr på Älvsby Handel.

Medborgarundersökning om boende

Medborgarundersökning om boende, bilaga 2 Öppna svar

Senast uppdaterad 2022-04-08
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.