Rutinerad sköterska med god överblick

Sedan 10 år tillbaka är det Annika Nilsson som arbetar som MAS i Älvsbyn. Det är hon som bland annat ansvarar över att se till så att det finns säkra och fungerande rutiner kring läkemedelshantering, att patienten får den vård som läkaren ordinerar utifrån diagnos och behov, samt se till så eventuella avvikelser och negativa händelser rapporteras på ett adekvat sätt.

– Jag tycker att det är bra att man har en övergripande hälso- och sjukvårdsroll i en kommun. Att det finns någon som på ett strategiskt sätt kan tänka övergripande kring behoven inom vården.

Listan över Annikas arbetsuppgifter är lång, bland annat är det hon som avgör när en lex Sarah och lex Maria ska göras. Hon sitter även med i MAS-nätverket, både på regional nivå och riks.

Värnar om patientsäkerheten

Annika har en gedigen meritlista inom arbetet och har jobbat inom vården sedan slutet av 80-talet, både inom Region Norrbotten (tidigare landstinget) och på kommunal nivå.

– Så man kan säga att jag har jobbat inom vården hela mitt yrkesverksamma liv.

Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?

– Att det är så varierande. Jag gillar utvecklingsarbete och jag värnar om patientsäkerheten, att människan ska få den bästa vården i omsorgen.

Annika har under våren och sommaren även deltagit i kommunens krisledningsgrupp. Huvudarbetet där har varit att fokusera på den rådande Coronapandemin.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2020

Text: Robin Nilsson