Resultat av livsmedelskontrollen 2019

Kontrollstatistik för 2019

Totalt antal kontroller 95
Oanmälda kontroller 76
Föranmälda kontroller 19
Planerade kontroller 72
Uppföljande kontroller 22
Händelsestyrd kontroll (med anledning av klagomål) 1
Andel kontroller med avvikelse 55%
Andel kontroller utan avvikelser 45%
Antal förelägganden 5
Antal förbud 2
Antal inkomna misstänkta matförgiftningar 0