Rekordhögt söktryck på energi- och klimatrådgivningen

Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar drygt 29 000 – jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Det visar Energimyndighetens senaste uppföljning.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, EKR, finns i hela landet och finansieras med stöd av Energimyndigheten. Den erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning på energiområdet till hushåll, bostadsrättsföreningar och små och medelstora företag.

Energimyndighetens uppföljning visar att det gångna året, med krig i Europa, höga elpriser och lågkonjunktur, inneburit en unik situation för energi- och klimatrådgivningen. Söktrycket på rådgivningens tjänster har varit rekordhögt. Totalt rapporterades drygt 26 000 rådgivningar in under januari – oktober 2022. Uppgången fortsatte i hög takt resten av året, till totalt drygt 29 000 rådgivningar under hela 2022. Det motsvarar en ökning på 81 procent jämfört med knappt 16 000 rådgivningar under hela 2021.

– Det är ett kvitto på att energi- och klimatrådgivningen är ett viktigt stöd både hos sina målgrupper och för vårt arbete med att ställa om till ett robust och hållbart energisystem, säger Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten.

Frågor om solceller och värmepumpar vanligast

Rådgivningen har också gett effekt. Nio av tio rådsökande anger att rådgivningen har eller kommer att leda till energibesparing för dem.

Under 2022 har frågor om solceller, värmepumpar och uppvärmning generellt legat på topplistan över frågeställningar. Men energirådgivarna behöver besitta en bred kompetens. De regionala utvecklingsledarna på energikontoren har därför en viktig roll att löpande fortbilda rådgivarna så de alltid har aktuell kompetens inom hela energi- och klimatområdet.

– Vi märker att energifrågor är mer intressanta än tidigare, solceller och värmepumpar är de vanligaste frågorna just nu. Det ökade intresset hänger säkerligen till stor del ihop med att elen blivit dyrare. Men oavsett anledning till det ökade intresset så blir nyttan med de energieffektiviseringar som genomförs bestående och det är roligt att se att rådgivningen verkligen gör nytta, säger Filippa Ekroth, energi- och klimatrådgivare för Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog.

Under 2022 har energi- och klimatrådgivarna gjort särskilda insatser för laddfordon/laddinfrastruktur och energieffektivisering i byggnader, vilket är två ämnen som Energimyndigheten bedömer vara prioriterade områden i energiomställningen.

Läs hela rapporten här.

Hur jobbar energi- och klimatrådgivarna? Läs om nyblivne husägaren Nicolas Polakof Cor i Malmö som fick hjälp av rådgivare Niklas Renfro här.

Kontaktpersoner

Annika Nilsson, programansvarig för EKR på Energimyndigheten, 016-544 20 63

Filippa Ekroth, energi och klimatrådgivare på Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplogs kommun, Epost: filippa.ekroth@alvsbyn.se, 0929-170 63

Senast uppdaterad 2023-03-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.