Räddningstjänsten går in i nytt samarbete

Det nya samarbetet gäller från den 1 januari 2023. I Räddningssamverkan Nord kommer totalt 19 kommuner att ingå från och Norrbotten och Västerbotten. Det är högre krav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om gör att kommuner runt om i landet nu skapar samverkansområden.

– Vi ska kunna leda långvariga komplexa insatser och systemet ska ha förmåga att skala upp och samverka både nationellt och internationellt, säger Jim Lundström, räddningschef för Piteå- Älvsbyn.

Beslutet innebär bland annat att Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn kommer bemanna den gemensamma ledningscentralen i Luleå med funktionen Vakthavande befäl efter ett rullande schema med övriga kommuner som ingår i samarbetet. Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn kommer även bidra till de gemensamma beredskapsfunktionerna Vakthavande räddningschef och regional insatsledare.