Pressat läge i socialtjänsten

– Vi har fortsatt ökande och mycket hård belastning på hela socialtjänsten, säger Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyns kommun.

Lättnader blir nästan desinformation

Situationen i Norrbotten är problematisk eftersom det på riksnivå kommer att införas lättnader i restriktioner från 9 februari. Bekymret är att Norrbotten är några veckor efter i smittspridning och fortsatt i ett näst intill skenande tillstånd. Trots att färre inryms i att provta sig insjuknade nästan 4000 personer förra veckan i covid-19 i Norrbotten, vilket är flest på en vecka sedan pandemins start för två år sedan. Den nya procentuella rekordnivån av de som testar sig som har covid-19 är på hela 40%. I Älvsbyns kommun ökade smittan också till det högsta veckotalet under hela pandemin till 159 nya smittade på en vecka.

– Vi har fortsatt mycket hög personalfrånvaro och hård belastning på hela socialtjänsten. Just nu är 35 anställda hemma med covid eller förkylningssymptom och vi har även en del övrig frånvaro, säger Hans Nyberg, socialchef.

Bland vårdtagarna är det 18 personer med covid eller förkylningssymptom. Med anledning av den ansträngda situationen har socialtjänsten i Älvsbyns kommun utökat antalet ledningsgruppsmöten för avstämning och styrning.

Inom skolan är det även denna vecka väldigt hög frånvaro och lärarna uppmanas fortsatt att ha sin planeringstid på distans. Restriktionen om begränsad tillgång till skolområdet för föräldrar är också kvar tills vidare.

Covid-19 fall per kommun vecka 4 (klicka på bilden för större bild)
Covid-19 fall per kommun vecka 4 (klicka på bilden för större bild)

Inlagda på sjukhus ökar

Belastningen på slutenvården avseende patienter med covid-19 ökar. Många som behöver läggas in på sjukhus är ovaccinerade. Region Norrbotten ser också fler äldre som inte fått sin tredje dos som behöver sjukhusvård. Alla över 18 år kan nu ta dos 3 och kan göra det 3 månader efter dos 2.

I Norrbotten medför sjuktalen stor sjukfrånvaro och risk för allvarlig påverkan i samhällsviktig verksamhet.

Antal smittade (grön stapel) skjuter i höjden. Antal prover (blå) och procentuell andel positiva (orange) ökar också kraftigt.

Antal smittade (grön stapel) skjuter i höjden. Antal prover (blå) och procentuell andel positiva (orange) ökar också kraftigt.

Många sjuka? Har du en plan B?

Under den pågående coronapandemin behöver organisationer, företag och myndigheter se över sitt beroende av personal och skapa en plan för att agera vid en situation där det blir personalbrist.

Älvsbyns kommunförvaltning har en sådan plan. Har du en plan B?

Läs mer om stöd i att planera för personalbortfall på MBS:s webbplats:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samhallsviktig-verksamhet/kontinuitetshantering/planera-for-personalbortfall

och på:

https://www.msb.se/beredskapforforetag

Åtgärder gällande kommunens verksamheter

Det är fortsatt besöksförbud i vissa av kommunens verksamheter. Kontakta den verksamhet du behöver besöka innan besök, för att höra vad som gäller.

I dagsläget är det inga besöksförbud i socialtjänstens verksamheter. Däremot finns en önskan om att undvika besök. Om man ändå behöver göra ett besök så ska man höra av sig i förväg till den enhet man tänker besöka, för att få veta om vad som gäller där.

Fortsatta åtgärder som gäller för kommunanställda, även på kommunens bolag:

Gäller från och med 11 januari 2022 till 28 februari 2022:
(kan komma att förlängas)

  • Jobba hemifrån om det är möjligt för verksamheten. Enhetschef beslutar om detta i samråd med den anställde.
  • Undvik fysiska möten. Använd istället exempelvis Teams, Skype med mera.
  • Undvik förflyttning mellan enheter.
  • Undvik arbetsresor.
  • Håll avstånd på raster.
  • Lärarna kan genomföra planeringstid på annan plats än arbetsplatsen.
  • Kommunhusets sammanträdesrum är stängt för mötesbokningar och fysiska besök i kommunhuset hanteras enligt speciella rutiner.

En del verksamheter, som till exempel äldreomsorgen, har infört fler speciella åtgärder. De som är kommunanställda ska ha fått information från sin chef om vad som gäller på just sin arbetsplats. Om någon anställd är osäker på vad som gäller så ska de fråga sin chef.