Preppa för en vecka

Beredskapsveckan pågår mellan 25 september och 1 oktober. Temat för veckan är Öva! och förhoppningen är att fler invånare ska stärka sin egenberedskap.

UTMANA DIG SJÄLV

Klarar du krisen?

I sju dagar förväntas du klara dig utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Vad innebär det egentligen? I utmaningen ”Sju dagar” får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott.

Så gör du

“Sju dagar” bygger på ett påhittat scenario. Sätt dig in ordentligt i varje utmanande situation som uppstår och gör sedan de val som bäst ökar dina chanser att klara dig.

Utmaningen tar ca 15 minuter att göra.

Länk till övningsverktyget Sju dagar
https://www.msb.se/hemberedskap

Stärkt hemberedskap för invånare

Med årets tema Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att man klarar sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

– Beredskapsveckan är ett bra tillfälle att sätta extra fokus på vår beredskap för olika kriser och prata med invånarna om hur vi tillsammans kan bygga ett motståndskraftigt lokalsamhälle. Vi vill uppmana alla i kommunen att passa på att öva sin hemberedskap, säger Margareta Lundberg, Risk- o säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

Fakta Beredskapsveckan och tema Öva!

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott, msb.se/hemberedskap

Övningsfolder

Länk till övningsfoldern “Sju dagar” för utskrift och tryck
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/beredskapsveckan/kampanjmaterial-2023