Polarbröd förvärvar lokal av kommunen

Sedan att bageriet brann ner augusti 2020 förflyttade Polarbröd delar av sin produktion till Teliahuset/USP Toolings gamla lokal vid Bilprovningen. Genom dotterbolaget POLMEK Fastigheter AB har Polarbrödkoncernen nu valt att köpa loss fastigheten av kommunen.

– Vi köper fastigheten eftersom vi ser ett långsiktigt behov att nyttja lokalerna för koncernens verksamheter. Idag använder vi lokalerna för vår smörgåsproduktion samt kontor och det har vi för avsikt att fortsätta med, berättar Lars Wikman, vd för Polarrenen.

Enigt kommunfullmäktige ger klartecken

Kommunen köpte fastigheten 2017 i syfte att kunna erbjuda lokaler till företag som vill etablera sig i Älvsbyn. När Polarbröds fabrik brann ner i augusti 2020 kunde kommunen snabbt hyra ut fastigheten till Polarbröd. Under måndagens kommunfullmäktige klubbade en enig församling igenom köpet av fastigheten.

– Vi är glada över att Polarrenen genom sitt bolag POLMEK Fastigheter AB väljer att förvärva fastigheten. Det visar att företaget ser Älvsbyn som en bra plats att bedriva verksamhet inom livsmedelproduktion, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyn.