Polarbranden ur mitt perspektiv som kommunalråd

Räddningstjänsten utförde ett utmärkt arbete och kunde undvika en större katastrof. Samarbetet med Polis för säkerheten och kommunens tjänstemän, rektorer och lärare när informationen gick ut att förskolor, fritids och skolor hölls stängda flöt mycket bra. Sedan fick även hemtjänsten organisera om sig, även det gick otroligt bra med så kort varsel.

Det är med enorm lättnad vi redan på måndag förmiddag fick höra av Polarbrödskoncernens VD Karin Bodin att fabriken ska byggas upp. Det ger en tydlig inriktning på vad vi från Älvsbyns kommun och andra beslutsfattare ska hjälpa till med. Vår uppgift idag och framåt är att för Älvsbyns kommuns bästa, hjälpa bageriet med de verktyg som står tillbuds.

Inget ovanligt i sig eftersom det är och har varit kommunens arbetssätt under lång tid, att hjälpa de företag som vill ha hjälp när det finns utmaningar.

Men som sagt, vi landar i en ny verklighet med ett enormt arbete med att bygga upp ett nytt bageri och att bygga upp en framtidstro, en framtidstro som fick en allvarlig törn.

Dialogen med Polarbröd är väldigt bra och vi har samsyn på hur vi ska jobba vidare.

Så vad gör vi konkret. Det förs samtal med en rad olika myndigheter, samtal som handlar om hur vi ska möta en eventuell ökad arbetslöshet. Arbetsmarknads-, landsbygds-, närings- och kommundepartement undersöker vilka möjligheter de har i sina departement. Jag har även framfört att statsministern ska ta ledning, samla departementen och sammanställa en verktygslåda för oss. Och att vi gärna är delaktiga i det arbetet.

Min åsikt är att förutom att Polarbageriet ska få den hjälp de kan få av regeringen, så måste vi få beslut i Gruvfrågan i Laver, det har nu legat alldeles för länge på regeringens bord. Ett beslut skulle ge framtidstron tillbaka.

Sedan behöver vi ersättningsjobb snabbt. Statliga, länsstyrelsen eller liknade där placeringen av arbetsplatserna tas av en myndighet. Och som kan beslutas i närtid.

Vi behöver utbildningsinsatser, utbildningsplatser som matchas mot de behov Polarbröd behöver vid en uppstart av ett nytt bageri.

Vi behöver arbetstillfällen av akademisk karaktär, men det kan vara svårt att få klart fort.

Sedan behöver vi en förstärkt verktygslåda, med möjlighet att göra våra erbjudanden till företag som vill utveckla befintlig verksamhet alternativt etablera sig i kommunen mer attraktivt.

Vi behöver hjälp med ekonomiska förutsättningar för att skapa infrastruktur om sådan utveckling/etablering är aktuell. Samt att täcka kostnader som uppstår vid uppbyggande av ett nytt bageri.

Sedan fortsätter mitt arbete med att påverka och jobba för att hitta lösningar, kortsiktiga och långsiktiga, som ska ge framtiden åter till de drabbade och kommunen.

Slutligen så visar statsministerns besök i går att viljan att stödja i denna tragedi finns där från flera departement. Vi i kommunen ska göra vårt bästa för att se till att deras vilja övergår till handling.

/Tomas Egmark, kommunalråd Älvsbyns kommun