Personalen i Älvsbyns äldreboenden är friskast i landet

– Det är fantastiskt bra siffror som vi ska uppmärksamma och vara stolta över. De låga sjuktalen bekräftar att de flesta trivs väldigt bra på sitt arbete och med sina arbetsuppgifter, säger Hans Nyberg, socialchef på Älvsbyns kommun.

Tidningen Kommunalarbetaren har tillsammans med Försäkringskassan tagit fram den senaste detaljerade tillgängliga statistiken. Den visar med 92,7 sjukskrivna per 1000 anställda i yrket, att Älvsbyns kommun har den friskaste personalen på äldreboenden i hela Sverige.

– Den höga andelen utbildade undersköterskor höjer kvaliteten och påverkar friskhetsfaktorn. Vi ser att vi har många sökande på vakanta tjänster som undersköterska på Säbo vilket ökar attraktiviteten. Möjlighet till att påverka sitt schema med en flexibel schemaläggning är en annan medverkande kraft som är positiv, säger Hans Nyberg, socialchef på Älvsbyns kommun.

Älvsbyns kommun lägger stor vikt vid det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förbättra arbetsmiljön som de anställda vistas i varje dag. Kommunen har också en skyddskommitté där olika fackförbund och arbetsgivaren diskuterar arbetsmiljöfrågor på en kommunövergripande nivå. Kommunal är en av dessa fackförbund som har flera medlemmar som jobbar på särskilt boende.

– Behovet av ökad flexibilitet inom särskilt boende har inneburit en del förändringar och ett nytt sätt att jobba, vilket har varit rätt tufft för en del av våra medlemmar. För oss är det viktigt med delaktighet och möjlighet att påverka, här finns det mer att göra framöver, säger Camilla Wallin ordförande Kommunal Älvsbyn.

Fackförbund är en viktig samarbetspart för kommunen när det kommer till att jobba med förbättringar i arbetsmiljön, vilket är ett ständigt pågående arbete.

– Nu står vi inför att det ska införas heltid till våra medlemmar, vilket i grunden är bra, men många är oroliga för hur de ska orka jobba heltid. Denna fråga jobbar vi med nu tillsammans med kommunen, säger Camilla Wallin ordförande Kommunal Älvsbyn.

Att göra arbetsmiljön bättre för de kommunanställda är en långsiktig och fortlöpande strävan. Under det senaste året har Älvsbyns kommun dessutom förstärkt arbetet kring arbetsmiljö och rehabilitering, bland annat genom en fördjupad samverkan med Försäkringskassan där såväl arbetsgivare som Försäkringskassan har åtaganden tre år framöver. Kommunen har även infört rutiner för övergripande uppföljning av rehabiliteringskostnader och rehabiliteringsinsatser, där en del i arbetet är att kommunens personalfunktion följer upp sjukfrånvaron bland verksamheterna och kallar in cheferna till samtal där man ser trendbrott eller sjukfrånvaro som överstiger 7%. Utöver nya rutiner och samverkan med Försäkringskassan har rehabiliteringsverktyget Adato införts sedan i våras, ett digitalt verktyg som hjälper cheferna att systematiskt ordna rehabiliteringsarbetet.

– De låga sjuktalsiffrorna är oerhört glädjande och visar att vi är på rätt väg. Jag är särskilt nöjd över det nya rehabiliteringsverktyget Adato som kommer att ge ytterligare effekt och är ett uppskattat verktyg bland cheferna, säger Anna-Karin Andersson HR-chef.

I dag är det alltför lätt att lyfta fram negativa perspektiv och beskriva arbetet på Säbo som enbart tungt och påfrestande. Men undersökningar visar att de anställda inom äldreomsorgen i Älvsbyns kommun känner en mycket stor meningsfullhet med sitt arbete.

– Jag vill lyfta fram personalen på våra särskilda boenden som gör ett mycket bra arbete och tar hand om våra äldre på ett engagerat och tryggt sätt, säger Hans Nyberg, socialchef på Älvsbyns kommun.

Mer om statistiken finns på Försäkringskassans webbplats: www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk/sjuk-och-rehabiliteringspenning

FAKTARUTA:

Sverige – Topp 5
1. Älvsbyn                                     92,7
2. Vellinge                                     94,7
3. Simrishamn                              95,8
4. Sunne                                        100,3
5. Ödeshög                                   100,8

Sverige – Botten 5
286. Vansbro                               167,6
287. Vingåker                              172
288. Smedjebacken                  178,1
289. Askersund                           187,5
290. Malå                                      198,1

Norrbotten
1. Älvsbyn                                     92,7
10. Arvidsjaur                              104,6
24. Övertorneå                           109,4
25. Pajala                                       109,5
32. Kiruna                                      110,9
48. Piteå                                        116,2
53. Gällivare                                 117,1
62. Överkalix                                118,3
64. Jokkmokk                              118,4
65. Arjeplog                                 118,8
99. Haparanda                             124,9
131. Boden                                   129,4
188. Luleå                                      137,8
210. Kalix                                       141,4

(Första siffran anger placering i ranking i Sverige. Sedan kommer kommunnamnet. Sista siffran anger antal sjukskrivna per 1000 anställda i yrket.)

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #4, 2019

Text: Peter Lundberg