Parkeringsövervakning längs Storgatan påbörjas av kommunen

Storgatans parkeringar är avsedda för de som ska besöka en butik, restaurang eller för annat tillfälligt ärende. Ett fordon får max stå tre timmar parkerad på den övre delen av Storgatans angivna parkeringsplatser. Från rondellen vid kommunhuset och ner till resecentrumet gäller två timmar.

Det har dock visat sig att det finns bilägare som parkerar där betydligt längre än så, ibland uppemot hela dygn eller längre, samt även på platser som är avsedda för funktionshindrade och lastzoner.

– Avsikten med parkeringarna längs Storgatan är att göra centrum attraktivt och lättillgängligt för besök i butiker, bank, restauranger med mera. Det har visat sig att parkeringarna används som långtidsparkeringar och det är inte tanken, så därför kommer vi från och med nu att utföra parkeringsövervakning. Kommunen har avtal med företaget Aimo Park som kommer sköta parkeringsövervakningen och kontrollera att fordon längs Storgatan har en giltig parkeringsskiva i rutan, säger Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef på Älvsbyns kommun.

Fordon som ej har parkeringsskiva, eller parkerar längre än den satta tiden, riskerar att beläggas med parkeringsbot.

Senast uppdaterad 2022-11-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.