Parkera gratis på nya pendlarparkeringen vid reningsverket

Pendlarparkeringen ligger på Gammelvägen (vid reningsverket i närheten av bron över Piteälven).

Här finns 12 stycken motorvärmarplatser med tidur. Bruksanvisning för inställning av tid hittar ni under luckan vid uttaget.

Parkeringen är gratis för de som samåker eller tar bussen och är belägen i nära anslutning för bussresa vidare mot t.ex. Piteå, Luleå och Boden.

Eventuell felanmälan på motorvärmaranläggningen gör ni till Älvsbyns Energi på Felanmälan | Älvsbyns Energi (alvsbynsenergi.se).