Påminnelse om den digitala säkerheten

– Det vanligaste sättet att ta sig in för att genomföra denna typ av attacker är via infekterade mejl, så kallat ransomware. Är du osäker kontakta avsändaren, helst via annan kanal, eller släng mejlet, säger Crister Lundgren, chef på kommunledningskontoret i Älvsbyns kommun.

Vi vill även betona hur viktigt det är att inte använda din jobbmejl för privata ändamål, exempelvis som användarnamn på sidor som du besöker privat. Det är oftast den vägen som användaruppgifter stjäls.