Övning Giron stärker beredskapen

Övning Giron ersätter övningen Barents Rescue 2022 som ställts in på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som samordnar övningen i samarbete med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Polisen, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket.