Omval Falun

OMVAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I FALUNS KOMMUN
kommer att hållas den 7 april 2019.

Enligt vallagen 4 kap. §§ 22-23 ska alla kommuner i landet ordna med förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”.

Vem har rösträtt i omvalet till kommunfullmäktige?
Du måste bland annat vara folkbokförd i Falun för att ha rösträtt till kommunfullmäktige i Falun. Det finns även andra regler.

FÖRTIDSRÖSTA I ÄLVSBYN
kommunförvaltningen, Storgatan 27, plan 1, IT-salen.

Dag

Fredag 29/3, kl. 13.00-14.00
Måndag 1/4, kl. 13.00-14.00
Onsdag 3/4, kl. 13.00-14.00
Fredag 5/4, kl. 13.00-14.00

Ta med röstkortet och giltig id-handling när du ska rösta. Om du har förlorat ditt röstkort, kontakta valnämndens kansli, tel. vx 0929-170 00.

Mer information finns på Valmyndighetens webbplats:

www.val.se/att-rosta/omval-falun-2019/rostratt-och-rostkort.html