Bild på en fåtölj framför en fototapet och TV-skärm.Foto: Parkskolan.

Nytt skolbibliotek på Parkskolan ska stimulera till läsning

2022 var Parkskolan i Älvsbyn en av stipendiaterna i Metas Data Centers årliga stipendieprogram, Community Action Grants. Parkskolan tilldelades en kvarts miljon kronor för att utveckla skolans bibliotek. Projektet har nu gått i mål och i juni öppnades det nya biblioteket.

Svenskan är betydelsebärande i alla ämnen i skolan. Elevers möjligheter att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden påverkas av deras läsförståelse.

Enligt skollagen ska elever i grundskolan ha tillgång till ett skolbibliotek, vilket Älvsbyns kommuns skolor har. 2021 presenterades en statlig utredning om stärkta skolbibliotek för bildning och utbildning. Utifrån den kunde Parkskolan identifiera förbättringsåtgärder i att främja elevernas läsande, samt medie- och informationskunnighet.

– Befintligt bibliotek var inte så inbjudande och stimulerade ej till läsning. Det var en lokal där skolan hade svårt att få till en bra pedagogisk verksamhet, samt saknade arbetsro. Skolan hade ett bibliotek som ej höll måttet. Tillsammans med skolans personal gjordes därför ett omtag, att få ett skolbibliotek som stimulerar till läsning, ett bibliotek som skapar likvärdiga villkor för barn, berättar Anna-Karin Sandström, rektor på Parkskolan.

Bild på digital bildskärm som eleverna kan arbeta på.

Foto: Parkskolan.

Varmare miljö med digitala lösningar

Efter ett bidrag på 250 000 kronor från företaget Meta startades upprustningen av lokalen och en skolbiblioteksplan togs fram. Slutresultatet blev en varm och fräsch miljö, som utstrålar både lugn och ro och en förbättrad pedagogisk verksamhet bedrivs nu i skolbiblioteket.

– I det nya skolbiblioteket har vi jobbat mycket med att få det ljudsanerat. Vi har även jobbat med synintrycken, att man ska stimuleras med alla sinnen i rummet. Det är väldigt lugnt och skönt samt en inspirerande miljö och våra elever tycker att det är jättefint och vill verkligen vara där. Så det känns roligt, säger Anna-Karin Sandström.

Bild på sittplatser framför en fototapet.

Foto: Parkskolan.

Det nya biblioteket är uppbyggt i tre delar, en del för litteraturen, en del där man kan läsa och stimuleras av fototapeter, samt en digital del där eleverna kan använda sig av digitala verktyg för att arbeta och ta del av en större bredare kultur. Exempelvis digitala besök på muséer och författarbesök. Man har även valt att införskaffa läsplattor som gör det möjligt för barn med annat modersmål att kunna ta hem böcker på deras hemspråk.

Elme typklassrum.

Elme typklassrum. Foto: Parkskolan

Testar ny klassrumsstruktur

Trygghet och en god studiero är två vitala delar för att en elev ska kunna klara av utbildningen. Sedan vårterminen 2023 har man testat att arbeta utifrån Elmemodellen på Parkskolan, för att skapa en inkluderande lärmiljö med ökad studiero och trygghet för alla. Det hela går helt enkelt ut på att man bygger fasta arbetsplatser där eleverna kan sitta avskärmade. I mitten av rummet finns ett större bord där man kan sitta många tillsammans och arbeta. Den nya klassrumstruckturen har än så länge gett goda resultat.

– När vi provade på en klass ifjol där det var oroligt så kunde vi se att när några elever fick en avskärmad plats så gick det bra att fokusera på sitt eget arbete. Man sitter inte och pratar med kompisen eller stör de andra. Elever har på detta sätt givits ökad möjlighet att lyckas i skolan, säger Anna-Karin Sandström.

Senast uppdaterad 2023-10-02
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.